Trong quá trình vận hành sử dụng xe của bạn chịu tác động khí hậu thời tiết, ma sát mài mòn, điều kiện đường xá sử dụng. Các hãng xe quy định số km hay thời gian sử dụng xe của bạn phải được bảo dưỡng định kỳ theo cấp. Các chi tiết phải được làm sạch và phủ chất bảo vệ lại, các loại dầu, lọc dầu phải được thay để xe hoạt đông tốt. Chúng tôi nhận bảo dưỡng cho tất cả các chủng loại xe <16 chỗ theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định với chi phí hợp lý nhất

Trong quá trình vận hành sử dụng xe của bạn chịu tác động khí hậu thời tiết, ma sát mài mòn, điều kiện đường xá sử dụng. Các hãng xe quy định số km hay thời gian sử dụng xe của bạn phải được bảo dưỡng định kỳ theo cấp. Các chi tiết phải được làm sạch và phủ chất bảo vệ lại, các loại dầu, lọc dầu phải được thay để xe hoạt đông tốt. Chúng tôi nhận bảo dưỡng cho tất cả các chủng loại xe <16 chỗ theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định với chi phí hợp lý nhất

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG XE

Hiển thị một kết quả duy nhất